Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Calábek Aleš Ing., MBA
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47582/ENV/06; 47266/ENV/11, 82345/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
8939/1302/OPVŽP/96
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: GHC regio s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Sokolská 541/30
Zaměstnavatel - mesto: Olomouc
Zaměstnavatel - PSČ: 779 00
Zaměstnavatel - telefon: 774 579 973
Bydliště - ulice: Dolany 573
Bydliště - město: Dolany
Bydliště - PSČ: 783 16
Bydliště - telefon: 774 579 973
Email: calabek@ghcregio.eu
Poznámka: EIA, SEA, koncepce, strategické plány, dopravní a vodohospodářské stavby, sportovní a rekreační areály , skladové výrobní a prodejní komplexy, hlukové a rozptylové studie
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano