Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2002
Název záměru: Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálMalá MorávkaMalá Morávka
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.09.2017 09:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s., Malá Morávka 122, 793 36
IČ oznamovatele: 26864924
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 10.10.2016
Zpracovatel oznámení: Banaš Marek, RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: MSK2002_oznameni.zip (10540 kB) - 16.09.2016 10:46:01
Informace o oznámení: MSK2002_infOznam.zip (242 kB) - 16.09.2016 10:46:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2002_zjistovaci.zip (3847 kB) - 25.10.2016 08:45:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK2002_infZjistovaci.pdf (729 kB) - 25.10.2016 08:45:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýBruntálMěstský úřad Rýmařov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.04.2017
Text dokumentace: MSK2002_dokumentace.zip (12995 kB) - 27.03.2017 16:38:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK2002_infDokumentace.pdf (698 kB) - 27.03.2017 16:38:45
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 01.09.2017
Text posudku: MSK2002_posudek.pdf (1172 kB) - 02.08.2017 14:24:25
Informace o posudku: MSK2002_infPosudek.pdf (614 kB) - 02.08.2017 14:24:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.08.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK2002_inf1VP.pdf (649 kB) - 28.08.2017 16:53:19
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK2002_zapis1VP.zip (771 kB) - 05.09.2017 10:34:59
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK2002_zaveryStan.zip (3205 kB) - 08.09.2017 09:47:23
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: