Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK350
Název záměru: Změna těžby v lokalitě Skorošice I - lom Jašek
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajJeseníkSkorošiceDolní Skorošice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.01.2008 12:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lucky CS GOLD s.r.o., Hlavní 778, 739 34 Šenov
IČ oznamovatele: 26849798
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Calábek Aleš Ing., MBA
Text oznámení záměru: OLK350_oznameni.doc (4828 kB) - 14.12.2007 10:12:51
Informace o oznámení: OLK350_infOznam.doc (49 kB) - 14.12.2007 10:12:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OLK350_zjistovaci.doc (101 kB) - 16.01.2008 12:56:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBrno-městoObvodní báňský úřad Brno
OlomouckýJeseníkMěstský úřad Javorník
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: