Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK998
Název záměru: Větrné elektrárny Rýžoviště
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Veřejné projednání
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálRyžovištěRyžoviště
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.04.2010 16:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Automobilový Opravárenský Závod Šibeník, a.s., Na Šibeníku 154/3, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 47677708
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Calábek Aleš Ing., MBA
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti: Jeseníky
Dotčené EVL: Moravice
Text oznámení záměru: MSK998_oznameni.doc (2874 kB) - 22.01.2008 09:49:00
Informace o oznámení: MSK998_infOznam.doc (125 kB) - 22.01.2008 09:49:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MSK998_zjistovaci.doc (183 kB) - 14.03.2008 12:06:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Calábek Aleš Ing., MBA
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
24.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK998_dokumentace.zip (18537 kB) - 24.09.2009 09:06:36
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK998_infDokumentace.doc (88 kB) - 24.09.2009 09:06:36
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MSK998_vyhodnoceniNaturaDokumentace.doc (2501 kB) - 24.09.2009 09:06:36
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Götthans Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK998_posudek.pdf (1798 kB) - 23.02.2010 07:48:53
Informace o posudku: MSK998_infPosudek.rtf (282 kB) - 23.02.2010 07:48:53
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK998_inf1VP.rtf (305 kB) - 17.03.2010 13:58:13
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK998_zapis1VP.doc (74 kB) - 19.04.2010 15:48:07
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: