Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK847
Název záměru: DELTACOL CZ - úprava stávajícího provozu v Litovli
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/22
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucLitovelChořelice
Olomoucký krajOlomoucLitovelLitovel
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2019 13:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DELTACOL CZ, s.r.o., Oderská 768/50, 702 00 Ostrava
IČ oznamovatele: 25861701
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 12.06.2019
Zpracovatel oznámení: Calábek Aleš Ing., MBA
Text oznámení záměru: OLK847_oznameni.zip (75009 kB) - 13.05.2019 09:24:41
Informace o oznámení: OLK847_infOznam.pdf (212 kB) - 13.05.2019 09:24:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2019
Datum nabytí právní moci: 31.07.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OLK847_zjistovaci.pdf (301 kB) - 27.06.2019 13:01:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMěstský úřad Litovel
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: