Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK113
Název záměru: Větrný park Horní Loděnice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucHorní LoděniceHorní Loděnice
Olomoucký krajOlomoucHorní LoděniceNové Dvorce
Olomoucký krajOlomoucLipinaLipina u Šternberka
Olomoucký krajOlomoucŠternberkTěšíkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.03.2006 11:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Větrná energie Morava s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno-jih
IČ oznamovatele: 26932521
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK113_oznameni.doc (421 kB) - 16.11.2004 10:25:05
Informace o oznámení: OLK113_infOznam.doc (34 kB) - 16.11.2004 10:25:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK113_zjistovaci.doc (60 kB) - 14.01.2005 09:19:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Galgánek Jan
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK113_dokumentace.doc (579 kB) - 17.08.2005 15:35:04
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK113_infDokumentace.doc (37 kB) - 17.08.2005 15:35:04
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK113_posudek.doc (1683 kB) - 25.01.2006 10:10:07
Informace o posudku: OLK113_infPosudek.doc (34 kB) - 25.01.2006 10:10:09
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK113_inf1VP.doc (39 kB) - 21.02.2006 08:08:45
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK113_zaveryStan.doc (83 kB) - 14.03.2006 11:16:05
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: