Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK739
Název záměru: Těžba vápence v DP Hvozdečko
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucBouzovHvozdečko
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.02.2019 10:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agir spol. s r.o., Lom Skoupý, Skoupý 36, 262 55 Petrovice
IČ oznamovatele: 45797358
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 10.06.2015
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing. ml.
Text oznámení záměru: OLK739_oznameni.zip (98600 kB) - 19.05.2015 15:28:25
Informace o oznámení: OLK739_infOznam.doc (56 kB) - 19.05.2015 15:14:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.07.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OLK739_zjistovaci.zip (4045 kB) - 03.07.2015 14:06:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing. ml.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 19.11.2015
Text dokumentace: OLK739_dokumentace.zip (148471 kB) - 19.10.2015 14:56:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK739_infDokumentace.doc (44 kB) - 19.10.2015 14:56:45
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
06.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 06.05.2016
Text posudku: OLK739_posudek.pdf (2280 kB) - 06.04.2016 08:00:39
Informace o posudku: OLK739_infPosudek.doc (44 kB) - 06.04.2016 08:00:39
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK739_inf1VP.doc (46 kB) - 22.04.2016 10:23:09
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK739_zapis1VP.doc (90 kB) - 06.06.2016 09:32:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2017
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK739_zaveryStan.zip (4583 kB) - 06.02.2019 10:36:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: