Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK297
Název záměru: Výstavba větrné elektrárny o jmenovitém výkonu 850 kW v k.ú. obce Jedlí
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OLK297_duvodyUkonceni.pdf (43 kB) - 14.04.2008 07:50:26
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkJedlíJedlí
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2008 08:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. František Večeř – AGREKO, Karolíny Světlé 2, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 11569697
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Večeř František Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK297_oznameni.doc (51916 kB) - 20.06.2007 08:40:08
Informace o oznámení: OLK297_infOznam.doc (49 kB) - 20.06.2007 08:40:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK297_zjistovaci.doc (120 kB) - 25.07.2007 08:46:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Calábek Aleš Ing., MBA
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK297_dokumentace.doc (7582 kB) - 15.02.2008 12:42:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK297_infDokumentace.doc (81 kB) - 15.02.2008 12:42:19
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: