Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK681
Název záměru: VTE Podmilesy
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKryštofovy HamryRusová
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: Czech Wind Holding, a.s., Pobřežní 297/14, Praha 8, Karlín
IČO oznamovatele: 27567320
Datum a čas posledních úprav: 24.02.2014 11:13
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Novodomské rašeliniště - Kovářská
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK681_oznameni.doc (7154 kB) - 02.12.2010 15:43:27
Informace o oznámení: ULK681_infOznam.doc (39 kB) - 03.12.2010 13:21:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ULK681_zjistovaci.doc (118 kB) - 31.01.2011 14:14:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK681_dokumentace.docx (2259 kB) - 02.01.2012 09:15:56
Text přepracované/doplněné dokumentace: ULK681_prepracovana.zip (3 kB) - 15.08.2012 09:38:35
ULK681_prepracovana.zip (24489 kB) - 15.08.2012 13:02:15
ULK681_prepracovana.zip (483 kB) - 24.02.2014 10:55:51
Přílohy k dokumentaci: zveřejnění informace o doplňku dokumentace na ÚD
ULK681_prilohaDokumentaceDOC_1.doc (39 kB) - 17.08.2012 09:02:22
hluková studie
ULK681_prilohaDokumentaceDOC_2.doc (888 kB) - 24.02.2014 10:57:09
posouzení vlivů na veřejné zdraví
ULK681_prilohaDokumentaceDOC_3.doc (7262 kB) - 24.02.2014 11:06:23
studie vlivu na krajinný ráz
ULK681_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (53270 kB) - 24.02.2014 11:08:30
flicker
ULK681_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (3570 kB) - 24.02.2014 11:10:12
vliv na USES
ULK681_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (4142 kB) - 24.02.2014 11:10:48
biologické hodnocení
ULK681_prilohaDokumentaceDOC_7.doc (2566 kB) - 24.02.2014 11:11:45
kolize VTE
ULK681_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (793 kB) - 24.02.2014 11:12:28
polohy VTE
ULK681_prilohaDokumentaceDOC_9.jpg (4336 kB) - 24.02.2014 11:13:03
Informace o dokumentaci: ULK681_infDokumentace.doc (39 kB) - 13.01.2012 10:53:52
Text vyhodnocení na Naturu 2000: ULK681_vyhodnoceniNaturaDokumentace.docx (47530 kB) - 02.01.2012 09:17:34
Vrácení dokumentace: ULK681_vraceni.doc (72 kB) - 07.03.2012 12:46:24
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK681_posudek.docx (1049 kB) - 05.12.2012 16:11:32
Informace o posudku: ULK681_infPosudek.doc (42 kB) - 06.02.2013 09:56:37
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ULK681_vyhodnoceniNaturaPosudek.doc (1924 kB) - 05.12.2012 16:13:57
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK681_inf1VP.doc (39 kB) - 04.01.2013 13:34:45
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK681_zapis1VP.doc (97 kB) - 06.02.2013 09:58:05
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK681_zaveryStan.doc (273 kB) - 21.03.2013 11:05:40
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: