Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
630/1035/05; 51627/ENV/10-1545/630/10; 52169/ENV/15-2448/630/15; MZP/2020/630/1766
Platnost do: 18.08.2025
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Kamýcká 129
Zaměstnavatel - mesto: Praha 6 - Suchdol
Zaměstnavatel - PSČ: 165 21
Zaměstnavatel - telefon: 606 474 485; 224 382 855
Bydliště - ulice: Klešická 1554
Bydliště - město: Praha 9 - Újezd nad Lesy
Bydliště - PSČ: 190 16
Bydliště - telefon: 606 474 485; 224 382 855
Email: bejcek@fzp.czu.cz
Poznámka: