Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1215
Název záměru: Aparthotel Bouřňák, stavební úprava a přístavba objektu
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/116;§4 odst. 1 písm. f
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceMoldavaNové Město u Mikulova
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: Apartmány Bouřňák s.r.o., Sokolovská 700/113 a, 186 00 Praha 8
IČO oznamovatele: 08667977
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2023 11:51
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2022
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Východní Krušnohoří
Text oznámení záměru: ULK1215_oznameni.zip (93556 kB) - 31.10.2022 13:24:01
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: ULK1215_infOznam.zip (695 kB) - 01.11.2022 07:02:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.12.2022
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1215_zjistovaci.pdf (830 kB) - 15.12.2022 08:56:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK1215_infZjistovaci.pdf (329 kB) - 15.12.2022 08:56:17
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 26.05.2023
Text dokumentace: ULK1215_dokumentace.pdf (42455 kB) - 18.04.2023 10:26:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: H.1 Vyjádření úřadu územního plánování
ULK1215_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (131 kB) - 18.04.2023 10:26:51
H.2 Vyjádření NATURA 2000
ULK1215_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (480 kB) - 18.04.2023 10:27:16
H.3 Rozptylová studie
ULK1215_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (34985 kB) - 18.04.2023 10:27:38
H.4 Hluková studie
ULK1215_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (11835 kB) - 18.04.2023 10:28:30
H.5 Hodnocení dle § 67 zák. č. 114/1992 Sb.
ULK1215_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (10082 kB) - 18.04.2023 10:29:06
H.6 Naturové posouzení
ULK1215_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (10500 kB) - 18.04.2023 10:29:44
H.7 Inženýrskogeologický průzkum
ULK1215_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (3890 kB) - 18.04.2023 10:29:57
H.8 Hydrogeologické posouzení
ULK1215_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (3743 kB) - 18.04.2023 10:30:20
H.9 Biologický průzkum a studie kraj. rázu - text
ULK1215_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (618 kB) - 18.04.2023 10:31:24
H.9 Biologický průzkum a studie kraj. rázu - příl.
ULK1215_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (1745 kB) - 18.04.2023 10:31:42
H.10 Koordinační situace
ULK1215_prilohaDokumentaceDOC_11.pdf (767 kB) - 18.04.2023 10:32:09
H.11 Usnesení - souhlas se záměrem - Obec Moldava
ULK1215_prilohaDokumentaceDOC_12.pdf (131 kB) - 18.04.2023 10:32:38
H.12 Dendrologický posudek - inventarizace dřevin
ULK1215_prilohaDokumentaceDOC_13.pdf (3720 kB) - 18.04.2023 10:33:41
Informace o dokumentaci: ULK1215_infDokumentace.zip (318 kB) - 26.04.2023 12:23:48
Text vyhodnocení na Naturu 2000: ULK1215_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (10500 kB) - 18.04.2023 10:34:09
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK1215_posudek.pdf (5172 kB) - 15.09.2023 11:49:47
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2023
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK1215_inf1VP.pdf (224 kB) - 01.06.2023 09:26:28
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK1215_zapis1VP.pdf (398 kB) - 15.09.2023 11:50:15
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2023
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK1215_zaveryStan.pdf (448 kB) - 15.09.2023 11:51:59
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: