Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Motl Luboš Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
43270/ENV/06, 6741/ENV/11, 37034/ENV/16, MZP/2021/710/3796
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
1522/243/OPVŽP/99
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Jiráskova 413
Zaměstnavatel - mesto: Litvínov
Zaměstnavatel - PSČ: 436 01
Zaměstnavatel - telefon: 731 411 700
Bydliště - ulice:
Bydliště - město: Litvínov - Hamr
Bydliště - PSČ:
Bydliště - telefon:
Email: info@ees-servis.cz
Poznámka: Energetika, těžba nerostných surovin, rekultivace území, sportovně technické stavby, dopravní stavby (přístavy, vleky, mariny), environmentální technologie - využití vodíku, obnovitelné zdroje, zelené stavby, rekultivace území po těžbě, využití brownfields
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: