Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4012
Název záměru: Stavba III - Skládky popílků K1-K4 (3.etapa) - Zbytkové lokality popelových skládek
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostMostKopisty
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2004 11:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Chemopetrol, a.s. Litvínov, Záluží 1, 436 70 Litvínov
IČ oznamovatele: 25003887
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4012_oznameni.doc (101 kB) - 15.10.2003 11:15:22
Informace o oznámení: OV4012_infOznam.doc (31 kB) - 15.10.2003 11:15:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4012_zjistovaci.doc (38 kB) - 17.12.2003 14:59:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4012_dokumentace.zip (348 kB) - 13.05.2004 13:25:36
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4012_infDokumentace.doc (41 kB) - 13.05.2004 12:52:11
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Motl Luboš Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4012_posudek.pdf (4767 kB) - 08.09.2004 09:18:48
Informace o posudku: OV4012_infPosudek.doc (63 kB) - 08.09.2004 09:08:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4012_inf1VP.doc (40 kB) - 06.10.2004 09:58:23
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4012_zapis1VP.doc (56 kB) - 18.11.2004 14:25:48
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4012_zaveryStan.doc (223 kB) - 02.12.2004 11:41:02
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: