Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1171
Název záměru: EZO, a.s. – plocha pro úpravu odpadů
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/55;II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostMostSouš
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.12.2021 09:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ekologické zpracování odpadů, a.s., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ oznamovatele: 05996775
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 24.11.2021
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK1171_oznameni.zip (38920 kB) - 19.10.2021 11:16:01
Informace o oznámení: ULK1171_infOznam.pdf (223 kB) - 25.10.2021 14:42:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.12.2021
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1171_zjistovaci.pdf (414 kB) - 29.12.2021 09:00:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: