Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK522
Název záměru: VTE Moldava
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: ULK522_duvodyUkonceni.pdf (66 kB) - 02.07.2010 08:03:46
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceMoldavaMoldava
Ústecký krajTepliceMoldavaPastviny u Moldavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.07.2010 09:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Czech Wind Holding, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Karlín
IČ oznamovatele: 27567320
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Východní Krušné hory
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK522_oznameni.docx (4570 kB) - 19.12.2008 10:16:25
Informace o oznámení: ULK522_infOznam.doc (33 kB) - 19.12.2008 10:29:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr byl postoupen v lednu 2009 roku Ministerstvu životního prostředí, z důvodu žádosti německé strany o přeshraniční posuzování.