Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1137
Název záměru: Rozšíření recyklační plochy a navýšení kapacity zařízení Recyklační plocha Herkul a.s.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostObrniceObrnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2021 07:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Herkul a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČ oznamovatele: 25004638
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 13.01.2021
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK1137_oznameni.zip (161580 kB) - 10.12.2020 14:04:11
Informace o oznámení: ULK1137_infOznam.zip (164 kB) - 23.12.2020 09:04:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2021
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1137_zjistovaci.pdf (1018 kB) - 29.01.2021 07:07:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: