Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1540
Název záměru: Výstavba větrných elektráren Bor v k.ú. Damnov a Málkovice u Boru
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovBorDamnov
Plzeňský krajTachovBorMálkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.07.2017 11:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AFE Bohemia s.r.o., Bezručova 29/184, 301 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 26407850
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Horák Jan RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1540_oznameni.zip (5780 kB) - 01.12.2010 11:56:18
Informace o oznámení: PLK1540_infOznam.doc (56 kB) - 01.12.2010 11:56:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1540_zjistovaci.zip (6679 kB) - 02.02.2011 12:27:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Motl Luboš Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1540_posudek.pdf (2452 kB) - 16.01.2012 15:25:51
Informace o posudku: PLK1540_infPosudek.doc (57 kB) - 16.01.2012 15:25:51
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1540_zaveryStan.zip (1159 kB) - 26.07.2017 10:59:39
Prodloužení stanoviska: PLK1540_prodlouzeniStan.pdf (234 kB) - 26.07.2017 11:00:12
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: