Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK690
Název záměru: Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKryštofovy HamryDolina
Ústecký krajChomutovKryštofovy HamryPřísečnice
Ústecký krajChomutovKryštofovy HamryRusová
Ústecký krajChomutovVýsluníSobětice u Výsluní
Ústecký krajChomutovVýsluníVolyně u Výsluní
Ústecký krajChomutovVýsluníVýsluní
Poznámka: Záměr vzniknul spojením dvou předchozích oznámení ULK573 a ULK575, kde proběhla zjišťovací řízení samostatně. V důsledku lepšího vystižení kumulativních vlivů se pokračovalo dále pod uvedeným společným názvem.
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: APB - Plzeň a.s., Barvínkova 582/8, 326 00 Plzeň
IČO oznamovatele: 27066410
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2019 17:37
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Novodomské rašeliniště - Kovářská
Dotčené EVL: Na loučkách
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK690_dokumentace.pdf (3917 kB) - 17.12.2010 16:09:46
Text přepracované/doplněné dokumentace: ULK690_prepracovana.zip (51541 kB) - 21.02.2014 11:38:36
Přílohy k dokumentaci: přílohy k dokumentaci
ULK690_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (168622 kB) - 21.02.2014 11:05:54
Informace o dokumentaci: ULK690_infDokumentace.doc (39 kB) - 20.12.2010 16:42:45
Text vyhodnocení na Naturu 2000: ULK690_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (2361 kB) - 17.12.2010 16:14:50
Vrácení dokumentace: ULK690_vraceni.doc (71 kB) - 21.02.2011 15:30:48
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK690_posudek.doc (733 kB) - 04.11.2011 10:09:58
Informace o posudku: ULK690_infPosudek.doc (41 kB) - 09.11.2011 14:41:19
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ULK690_vyhodnoceniNaturaPosudek.doc (186 kB) - 04.11.2011 10:10:24
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK690_inf1VP.doc (51 kB) - 13.12.2011 08:36:46
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK690_zapis1VP.doc (124 kB) - 04.01.2012 16:58:49
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK690_zaveryStan.zip (169 kB) - 22.02.2016 07:13:14
Prodloužení stanoviska: ULK690_prodlouzeniStan.pdf (323 kB) - 04.12.2019 17:37:26
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr vzniknul sloučením původních záměrů ULK573 a ULK575. Proto bylo oznámení podáno již ve formě dokumentace podle přílohy č.4 zákona.