Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK860
Název záměru: Rekultivace bývalého DP v obci Obrnice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostObrniceČeské Zlatníky
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.10.2013 09:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Obrnice, Mírová 70, 435 21 Obrnice
IČ oznamovatele: 00266116
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.09.2013
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK860_oznameni.zip (11925 kB) - 04.09.2013 08:56:29
Informace o oznámení: ULK860_infOznam.pdf (36 kB) - 04.09.2013 08:53:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK860_zjistovaci.pdf (69 kB) - 15.10.2013 09:18:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK860_infZjistovaci.pdf (34 kB) - 15.10.2013 09:18:30
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: