Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP319
Název záměru: „Postup SD a.s. - DNT v období 2014 - 2029“
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovBřeznoBřezno u Chomutova
Ústecký krajChomutovDroužkoviceDroužkovice
Ústecký krajChomutovKadaňPrunéřov
Ústecký krajChomutovKadaňTušimice
Ústecký krajChomutovMálkovAhníkov
Ústecký krajChomutovMálkovKralupy u Chomutova
Ústecký krajChomutovMístoMísto
Ústecký krajChomutovSpořiceKrbice
Ústecký krajChomutovSpořiceSpořice
Ústecký krajChomutovČernoviceČernovice u Chomutova
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 03.08.2015 07:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Severočeské doly a.s.
IČ oznamovatele: 49901982
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: MZP319_oznameni.pdf (1882 kB) - 30.11.2010 11:19:27
Informace o oznámení: MZP319_infOznam.zip (127 kB) - 20.12.2010 12:45:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2011
Závěry zjišťovacího řízení: MZP319_zjistovaci.zip (4903 kB) - 17.01.2011 13:27:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP319_dokumentace.zip (85263 kB) - 15.11.2011 14:26:17
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP319_infDokumentace.pdf (74 kB) - 15.11.2011 14:26:17
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP319_posudek.zip (3776 kB) - 17.04.2012 17:41:21
Informace o posudku: MZP319_infPosudek.pdf (73 kB) - 16.04.2012 15:18:44
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP319_inf1VP.pdf (62 kB) - 14.05.2012 14:55:57
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP319_zapis1VP.pdf (92 kB) - 17.07.2012 12:28:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP319_zaveryStan.zip (448 kB) - 03.08.2015 07:28:41
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: