Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Obluk Václav Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
14798/ENV/06, 50209/ENV/11, 40354/ENV/16, MZP/2021/710/4478
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
19739/2338/OPVŽP/98
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Václav Obluk - OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: Morseova 245
Zaměstnavatel - mesto: Praha
Zaměstnavatel - PSČ: 109 00
Zaměstnavatel - telefon: 604 825 980
Bydliště - ulice: Lékořicová 166/13
Bydliště - město: Praha
Bydliště - PSČ: 104 00
Bydliště - telefon:
Email: vaclav.obluk@volny.cz
Poznámka: posudky EIA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: