Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1104
Název záměru: Stavba č. 44544: Terminál Smíchovské nádraží
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaSmíchov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2022 16:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 11001 Praha 1
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 17.06.2020
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: PHA1104_oznameni.zip (250812 kB) - 18.05.2020 16:06:46
Informace o oznámení: PHA1104_infOznam.zip (377 kB) - 18.05.2020 16:09:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.08.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1104_zjistovaci.pdf (652 kB) - 03.08.2020 16:22:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 5
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Král Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 03.12.2021
Text dokumentace: PHA1104_dokumentace.zip (266977 kB) - 03.11.2021 17:35:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci:
Informace o dokumentaci: PHA1104_infDokumentace.zip (400 kB) - 03.11.2021 17:39:30
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA1104_posudek.pdf (934 kB) - 03.02.2022 16:47:18
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA1104_zaveryStan.pdf (519 kB) - 03.02.2022 16:43:39
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 5
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: