Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Král Jan Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
62704/ENV/07; 78800/ENV/12, 27193/ENV/17
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
7150/1276/OIP/03
Platnost do: 01.11.2022
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: JK envi s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Vyšehradská 320/49
Zaměstnavatel - mesto: Praha 2
Zaměstnavatel - PSČ: 128 00
Zaměstnavatel - telefon: 221 979 382
Bydliště - ulice: Vyšehradská 320/49
Bydliště - město: Praha 2
Bydliště - PSČ: 128 00
Bydliště - telefon: 602 166 066
Email: kral@jkenvi.cz
Poznámka: dopravní stavby, výrobní a skladové areály, zpracování kovů, lehký průmysl, strojírenství a zpracování kovů, geologie a hydrogeologie
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: