Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1026
Název záměru: Dostavba areálu společnosti ZF Electronics Klášterec s. r. o.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.3;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKlášterec nad OhříMiřetice u Klášterce nad Ohří
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.10.2017 13:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZF Electronics Klášterec, s.r.o., Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ oznamovatele: 46886672
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.09.2017
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: ULK1026_oznameni.zip (55986 kB) - 24.08.2017 09:05:54
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.10.2017
Datum nabytí právní moci: 04.11.2017
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1026_zjistovaci.zip (870 kB) - 04.10.2017 13:48:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: