Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK562
Název záměru: KIEKERT-CS, s.r.o. - Hala N2
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.3;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePřeloučPřelouč
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.09.2012 11:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KIEKERT-CS, s.r.o., 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice
IČ oznamovatele: 49284975
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 28.08.2012
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK562_oznameni.zip (21936 kB) - 08.08.2012 14:27:18
Informace o oznámení: PAK562_infOznam.pdf (86 kB) - 08.08.2012 14:27:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PAK562_zjistovaci.zip (2246 kB) - 04.09.2012 10:27:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK562_infZjistovaci.rtf (166 kB) - 04.09.2012 10:27:23
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: