Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA823
Název záměru: Hromadné garáže v ulici Nešporova, Praha 11
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA823_duvodyUkonceni.zip (352 kB) - 21.06.2018 13:09:44
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHáje
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2018 13:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: INPAR, s.r.o., Golfová 903/2, Praha 15, Hostivař
IČ oznamovatele: 27213552
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 03.10.2012
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: PHA823_oznameni.zip (6892 kB) - 13.09.2012 08:46:11
Informace o oznámení: PHA823_infOznam.PDF (262 kB) - 13.09.2012 08:46:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA823_zjistovaci.PDF (5446 kB) - 18.01.2013 15:35:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA823_infZjistovaci.PDF (116 kB) - 18.01.2013 15:35:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 11
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: