Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1132
Název záměru: Novostavba výrobní haly, Luštěnice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavLuštěniceLuštěnice
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 20.06.2013 09:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Rollyx s.r.o., Boleslavská 212, Luštěnice, 294 42
IČ oznamovatele: 18623166
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 06.05.2013
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: OV1132_oznameni.zip (7111 kB) - 11.04.2013 14:42:46
Informace o oznámení: OV1132_infOznam.pdf (198 kB) - 11.04.2013 14:42:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OV1132_zjistovaci.7z (892 kB) - 20.06.2013 09:10:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1132_infZjistovaci.pdf (106 kB) - 14.06.2013 10:37:10
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMladá BoleslavMagistrát města Mladá Boleslav
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: