Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1495
Název záměru: LCL Cerhovice – přístavba skladu ZÁPAD, úprava dispozic chlazených prostor a přístavba mrazírny
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounCerhoviceCerhovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.01.2012 10:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LIDL Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ oznamovatele: 26178541
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: STC1495_oznameni.zip (4667 kB) - 07.12.2011 13:04:40
Informace o oznámení: STC1495_infOznam.doc (81 kB) - 06.12.2011 10:06:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC1495_zjistovaci.doc (272 kB) - 20.01.2012 10:08:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: