Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1257
Název záměru: Těžba štěrkopísku v lokalitě Vraňany
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkVraňanyVraňany
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.10.2018 08:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Teletínská žula s.r.o., Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 27104443
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: STC1257_oznameni.zip (6876 kB) - 18.05.2010 07:51:12
Informace o oznámení: STC1257_infOznam.doc (64 kB) - 17.05.2010 11:36:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2010
Závěry zjišťovacího řízení: STC1257_zjistovaci.doc (132 kB) - 08.07.2010 09:49:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1257_infZjistovaci.doc (60 kB) - 28.11.2012 14:54:43
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Král Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1257_dokumentace.zip (1253 kB) - 18.11.2010 10:10:44
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1257_infDokumentace.doc (64 kB) - 18.11.2010 10:11:03
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1257_posudek.zip (7171 kB) - 25.03.2011 07:41:30
Informace o posudku: STC1257_infPosudek.doc (63 kB) - 24.03.2011 13:44:52
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1257_inf1VP.doc (69 kB) - 05.04.2011 08:24:53
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1257_zapis1VP.doc (1046 kB) - 27.04.2011 07:41:39
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1257_zaveryStan.zip (127 kB) - 12.10.2018 08:32:08
Prodloužení stanoviska: STC1257_prodlouzeniStan.doc (87 kB) - 03.10.2018 13:47:07
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: