Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1007
Název záměru: Obytný soubor Praga, k.ú. Záběhlice a k.ú. Hostivař
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHostivař
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaZáběhlice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 12.03.2018 09:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ORCO Praga, člen holdingu ORCO PROPERTY GROUP SA, Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1 (od fáze dokumentace je oznamovatelem Rezidence Pragovka, s.r.o., Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1)
IČ oznamovatele: 27397866
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 02.05.2016
Zpracovatel oznámení: Hosnedl Petr Ing.
Text oznámení záměru: PHA1007_oznameni.zip (194125 kB) - 11.04.2016 16:15:49
Informace o oznámení: PHA1007_infOznam.pdf (315 kB) - 11.04.2016 16:15:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1007_zjistovaci.zip (3214 kB) - 05.08.2016 08:12:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 15
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hosnedl Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 10.03.2017
Text dokumentace: PHA1007_dokumentace.zip (180302 kB) - 08.02.2017 16:39:03
Text přepracované/doplněné dokumentace: PHA1007_prepracovana.zip (72105 kB) - 08.11.2017 14:05:27
Informace o dokumentaci: PHA1007_infDokumentace.pdf (298 kB) - 08.02.2017 16:18:18
Vrácení dokumentace: PHA1007_vraceni.pdf (263 kB) - 02.06.2017 14:34:24
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Král Jan Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 08.12.2017
Text posudku: PHA1007_posudek.zip (89271 kB) - 08.11.2017 14:11:37
Informace o posudku: PHA1007_infPosudek.zip (380 kB) - 08.11.2017 14:11:37
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA1007_inf1VP.pdf (316 kB) - 30.11.2017 13:49:58
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA1007_zapis1VP.pdf (1024 kB) - 14.02.2018 09:04:47
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA1007_zaveryStan.zip (13897 kB) - 12.03.2018 09:27:20
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 15
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: od fáze dokumentace je oznamovatelem Rezidence Pragovka, s.r.o., Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1