Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Hosnedl Petr Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
29978/ENV/08; 76133/ENV/12, 20094/ENV/17
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
38156/6488/OIP/03
Platnost do: 01.11.2022
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Petr Hosnedl; IČ: 690 11 265
Zaměstnavatel - ulice: Perunova 7
Zaměstnavatel - mesto: Praha 3
Zaměstnavatel - PSČ: 130 00
Zaměstnavatel - telefon: 606 754 759
Bydliště - ulice: Perunova 7
Bydliště - město: Praha 3
Bydliště - PSČ: 130 00
Bydliště - telefon: 606 754 759
Email: hosnedl@email.cz, hosnedl@enfis.cz
Poznámka: EIA,SEA,konzultace a poradenství v životním prostředí,řešení životního prostředí při přípravě a provozu staveb,pořizování leteckých fotografií,grafické zpracování,příprava snímků pro projektovou dokumentaci
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano