Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA811
Název záměru: Plazza Střížkov, Praha 8
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStřížkov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 26.08.2015 15:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OXCORP, a.s., Litoměřická 834/19D, Praha 9 - Prosek
IČ oznamovatele: 27069061
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 03.04.2012
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: PHA811_oznameni.zip (143016 kB) - 14.03.2012 14:08:00
Informace o oznámení: PHA811_infOznam.pdf (257 kB) - 14.03.2012 13:49:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PHA811_zjistovaci.PDF (1335 kB) - 27.06.2012 14:49:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA811_infZjistovaci.PDF (120 kB) - 27.06.2012 14:49:33
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 8
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Král Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 01.11.2012
Text dokumentace: PHA811_dokumentace.zip (102631 kB) - 01.10.2012 12:24:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA811_infDokumentace.PDF (226 kB) - 01.10.2012 13:38:01
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hosnedl Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 22.03.2013
Text posudku: PHA811_posudek.pdf (7200 kB) - 20.02.2013 11:21:31
Informace o posudku: PHA811_infPosudek.PDF (264 kB) - 20.02.2013 11:22:10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA811_inf1VP.PDF (122 kB) - 21.03.2013 16:00:20
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA811_zapis1VP.PDF (764 kB) - 29.04.2013 14:21:26
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA811_zaveryStan.zip (4700 kB) - 26.08.2015 15:49:00
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 8
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: