Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1132
Název záměru: Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/108
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceDubíBěhánky
Ústecký krajTepliceDubíDrahůnky
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.07.2021 07:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Plot4house twelve s.r.o., Lípová 516/8, 415 01 Teplice
IČ oznamovatele: 05125464
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 13.11.2020
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK1132_oznameni.zip (17337 kB) - 13.10.2020 08:06:53
Informace o oznámení: ULK1132_infOznam.zip (175 kB) - 14.10.2020 07:38:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1132_zjistovaci.pdf (542 kB) - 25.11.2020 09:56:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK1132_infZjistovaci.pdf (53 kB) - 25.11.2020 09:56:15
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 12.04.2021
Text dokumentace: ULK1132_dokumentace.pdf (22757 kB) - 11.03.2021 07:32:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Vyjádření SÚ
ULK1132_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (114 kB) - 11.03.2021 07:32:37
Vyjádření NATURA
ULK1132_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (470 kB) - 11.03.2021 07:32:51
Biologické průzkumy
ULK1132_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (2528 kB) - 11.03.2021 07:33:18
Posouzení hydrogeologických poměrů lokality
ULK1132_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (1961 kB) - 11.03.2021 07:33:41
Báňský posudek
ULK1132_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (9390 kB) - 11.03.2021 07:33:52
Povolení výjimky KUUK
ULK1132_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (684 kB) - 11.03.2021 07:34:16
Celková koordinační situace
ULK1132_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (952 kB) - 11.03.2021 07:34:30
Závazné stanovisko §19 CHLÚ
ULK1132_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (1220 kB) - 11.03.2021 07:34:44
Informace o dokumentaci: ULK1132_infDokumentace.zip (150 kB) - 12.03.2021 07:33:45
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hosnedl Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK1132_posudek.pdf (9802 kB) - 26.07.2021 07:50:57
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2021
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK1132_inf1VP.pdf (374 kB) - 22.04.2021 13:38:08
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK1132_zapis1VP.pdf (333 kB) - 26.07.2021 07:51:15
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.07.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK1132_zaveryStan.pdf (1286 kB) - 26.07.2021 07:53:12
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: