Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK816
Název záměru: Průmyslová zóna Přestanov - Chabařovice EUROFORM
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemChabařoviceChabařovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.10.2021 11:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EUROFORM spol. s r.o., Malá Štupartská 634/7, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 45241716
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 26.12.2012
Zpracovatel oznámení: Rous Jiří Ing.
Text oznámení záměru: ULK816_oznameni.zip (56458 kB) - 05.12.2012 15:22:18
Informace o oznámení: ULK816_infOznam.pdf (30 kB) - 06.12.2012 12:47:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK816_zjistovaci.zip (1706 kB) - 17.01.2013 11:21:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK816_infZjistovaci.pdf (30 kB) - 17.01.2013 11:21:07
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rous Jiří Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 11.12.2013
Text dokumentace: ULK816_dokumentace.pdf (3953 kB) - 07.11.2013 13:33:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: mapa širších vztahů
ULK816_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (8372 kB) - 07.11.2013 13:33:30
kompenzační opatření - mapa
ULK816_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (8783 kB) - 07.11.2013 13:35:34
rozptylová studie
ULK816_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (4786 kB) - 07.11.2013 13:36:11
hluková studie
ULK816_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (1298 kB) - 07.11.2013 13:36:38
hodnocení vlivů na veřejné zdraví
ULK816_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (3148 kB) - 07.11.2013 13:37:16
biologické hodnocení II
ULK816_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (31774 kB) - 07.11.2013 13:38:01
fotodokumentace
ULK816_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (1065 kB) - 07.11.2013 13:38:23
hodnocení vlivů na krajinný ráz
ULK816_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (11983 kB) - 07.11.2013 13:39:30
dokladová část
ULK816_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (207 kB) - 07.11.2013 13:39:51
Informace o dokumentaci: ULK816_infDokumentace.pdf (30 kB) - 12.11.2013 09:06:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hosnedl Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 17.05.2014
Text posudku: ULK816_posudek.zip (9666 kB) - 16.04.2014 11:10:03
Informace o posudku: ULK816_infPosudek.pdf (30 kB) - 18.04.2014 15:13:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK816_inf1VP.pdf (29 kB) - 09.05.2014 09:47:08
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK816_zapis1VP.pdf (62 kB) - 28.05.2014 09:25:44
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK816_zaveryStan.zip (2567 kB) - 12.06.2018 13:36:23
Prodloužení stanoviska: ULK816_prodlouzeniStan.pdf (576 kB) - 26.10.2021 11:37:33
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: lhůta pro zpracování posudku k dokumentaci byla dle § 9 odst. 3 prodloužena o max. 30 dní.