Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Rous Jiří Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47594/ENV/06; 78876/ENV/11, 90720/ENV/17
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
720/149/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Terén Design s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Dr. Vrbenského 2874/1
Zaměstnavatel - mesto: Teplice
Zaměstnavatel - PSČ: 415 01
Zaměstnavatel - telefon: 603 571 202
Bydliště - ulice: Litoměřická 2084/8
Bydliště - město: Teplice
Bydliště - PSČ: 415 01
Bydliště - telefon:
Email: jrous@terendesign.cz
Poznámka: vodohospodářské stavby, liniové stavby, energetické stavby, těžba surovin a související činnosti
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: