Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK105
Název záměru: Windpark Šluknov - Království
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínŠluknovKrálovství
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.06.2006 13:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Windenergie, spol. s r.o., Boží Dar 1, 362 62 Boží Dar
IČ oznamovatele: 26340381
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obst Petr RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK105_oznameni.doc (8924 kB) - 16.06.2004 11:35:35
Informace o oznámení: ULK105_infOznam.doc (46 kB) - 16.06.2004 11:35:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ULK105_zjistovaci.zip (1858 kB) - 21.09.2004 09:46:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rous Jiří Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK105_posudek.doc (256 kB) - 27.07.2005 12:07:29
Informace o posudku: ULK105_infPosudek.doc (52 kB) - 27.07.2005 12:07:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK105_inf1VP.doc (50 kB) - 10.10.2005 10:47:12
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK105_zapis1VP.doc (76 kB) - 10.10.2005 10:47:13
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK105_zaveryStan.pdf (1100 kB) - 16.06.2006 12:08:03
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýDěčínMěstský úřad Šluknov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: