Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK684
Název záměru: Revitalizace areálu staré cihelny, betonárna na parcele č. 799/52, k.ú. Petrohrad
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyPetrohradPetrohrad
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.04.2013 08:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ekostavby Louny, s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČ oznamovatele: 10442481
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: ULK684_oznameni.pdf (1180 kB) - 13.12.2010 14:33:53
Informace o oznámení: ULK684_infOznam.doc (39 kB) - 14.12.2010 10:37:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ULK684_zjistovaci.pdf (2023 kB) - 28.01.2011 14:24:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rous Jiří Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK684_dokumentace.zip (74789 kB) - 24.07.2012 13:00:34
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK684_infDokumentace.pdf (30 kB) - 26.07.2012 13:42:36
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK684_posudek.pdf (1945 kB) - 09.01.2013 07:38:42
Informace o posudku: ULK684_infPosudek.doc (40 kB) - 09.01.2013 07:38:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK684_inf1VP.doc (44 kB) - 07.02.2013 07:58:23
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK684_zapis1VP.doc (81 kB) - 21.02.2013 14:09:02
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.04.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK684_zaveryStan.pdf (138 kB) - 25.04.2013 08:01:49
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: