Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK122
Název záměru: Těžba a rekultivace ložiska štěrkopísků v zájmovém území Severočeských pískoven a štěrkoven Roztyly
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovChbanyChbany
Ústecký krajChomutovChbanyPřeskaky
Ústecký krajChomutovChbanyRoztyly
Ústecký krajChomutovChbanySoběsuky nad Ohří
Ústecký krajChomutovChbanyVikletice
Ústecký krajLounyNové SedloBřežany u Žatce
Ústecký krajLounyNové SedloChudeřín
Ústecký krajLounyNové SedloNové Sedlo u Žatce
Ústecký krajLounyNové SedloŽabokliky
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.09.2020 14:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Severočeské pískovny a štěrkovny, s.r.o. Roztyly 3, 438 01 Žatec
IČ oznamovatele: 62739026
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Talavašek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Nádrž vodního díla Nechranice 
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK122_oznameni.doc (692 kB) - 25.11.2004 08:34:12
Informace o oznámení: ULK122_infOznam.doc (55 kB) - 25.11.2004 08:34:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ULK122_zjistovaci.zip (4208 kB) - 09.05.2005 10:17:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rous Jiří Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK122_dokumentace.pdf (3649 kB) - 03.05.2007 16:15:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK122_infDokumentace.doc (32 kB) - 18.06.2007 09:15:45
Text vyhodnocení na Naturu 2000: ULK122_vyhodnoceniNaturaDokumentace.doc (1791 kB) - 11.12.2007 11:49:04
Vrácení dokumentace: ULK122_vraceni.doc (56 kB) - 18.06.2007 09:15:45
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bělohlávek Jiří Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK122_posudek.pdf (8371 kB) - 17.06.2008 08:06:30
Informace o posudku: ULK122_infPosudek.doc (32 kB) - 18.06.2008 11:46:23
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ULK122_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (1813 kB) - 17.06.2008 08:13:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen
Text stanoviska: ULK122_zaveryStan.zip (153 kB) - 27.07.2015 08:57:13
Prodloužení stanoviska: ULK122_prodlouzeniStan.zip (877 kB) - 29.09.2020 14:19:38
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena do 9.9.2015.