Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Bělohlávek Jiří Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
26454/ENV/08; 92208/ENV/12; MZP/2018/710/1717; MZP/2023/710/1568
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
13817/2474/OIP/03
Platnost do: 19.06.2028
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Bylany 66
Bydliště - město: Kutná Hora
Bydliště - PSČ: 284 01
Bydliště - telefon: 722 221 108
Email: belohlavek@tisea.cz
Poznámka: ostatní specializace: EMS
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano