Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK1082
Název záměru: Stacionární zařízení pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů - lom Babí
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/41;II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovTrutnovBabí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Oznamovatel: SP Bohemia k.s.
IČO oznamovatele: 26172151
Datum a čas posledních úprav: 14.11.2023 13:06
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 27.04.2023
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: HKK1082_oznameni.zip (16255 kB) - 28.03.2023 11:20:54
Informace o oznámení: HKK1082_infOznam.pdf (301 kB) - 28.03.2023 11:17:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2023
Závěry zjišťovacího řízení: HKK1082_zjistovaci.pdf (181 kB) - 12.05.2023 14:00:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 14.12.2023
Text dokumentace: HKK1082_dokumentace.zip (26596 kB) - 14.11.2023 13:06:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK1082_infDokumentace.pdf (122 kB) - 14.11.2023 13:06:21
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: