Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1899
Název záměru: Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram - snížení kapacity
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramPříbramPříbram
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Oznamovatel: BERGER BETON spol. s r.o., Klatovská 410, 320 64 Plzeň
IČO oznamovatele: 41938658
Datum a čas posledních úprav: 24.08.2018 09:33
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 06.07.2015
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: STC1899_oznameni.zip (20998 kB) - 12.06.2015 13:09:55
Informace o oznámení: STC1899_infOznam.docx (38 kB) - 29.06.2015 08:30:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC1899_zjistovaci.zip (16377 kB) - 05.10.2016 12:50:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1899_infZjistovaci.pdf (263 kB) - 05.10.2016 12:38:27
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 12.04.2018
Text dokumentace: STC1899_dokumentace.pdf (2010 kB) - 18.09.2017 10:19:51
Text přepracované/doplněné dokumentace: STC1899_prepracovana.zip (94184 kB) - 09.03.2018 10:31:11
Přílohy k dokumentaci: Studie a povinné přílohy
STC1899_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (29685 kB) - 18.09.2017 10:19:51
Informace o dokumentaci: STC1899_infDokumentace.doc (99 kB) - 24.11.2017 15:05:42
Vrácení dokumentace: STC1899_vraceni.doc (86 kB) - 24.11.2017 15:05:21
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1899_posudek.pdf (17300 kB) - 24.08.2018 09:31:53
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2018
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1899_inf1VP.doc (67 kB) - 26.04.2018 10:29:22
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1899_zapis1VP.pdf (459 kB) - 24.08.2018 09:31:18
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1899_zaveryStan.zip (2732 kB) - 24.08.2018 09:33:35
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Odvolání - OVSSI MŽP vydal dne 20. 1. 2016 pod č.j. 71599/ENV/15; 2245/500/15 Rozhodnutí, kterým potvrdil závěry ZŘ Rozsudek - Krajský soud v Praze vydal dne 22. 7. 2016 pod č.j. 46A 25/2016-43 Rozsudek, kterým zrušil Rozhodnutí o odvolání i prvostupňové rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje