Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK559
Název záměru: Rozšíření nakládání s odpady - provozovna Příšovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: LBK559_duvodyUkonceni.pdf (342 kB) - 22.01.2018 14:30:06
Zařazení: II/10.1;II/10.5
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.01.2018 14:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kovodemont Czech, a.s.
IČ oznamovatele: 27945804
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 23.05.2014
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: LBK559_oznameni.pdf (4272 kB) - 02.05.2014 12:51:50
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.06.2014
Závěry zjišťovacího řízení: LBK559_zjistovaci.pdf (890 kB) - 05.06.2014 15:26:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: