Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP110
Název záměru: Rozšíření dobývacího prostoru Cep II
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecCepCep
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 20.09.2006 13:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hanson ČR, a.s., Čs. armády 824, 391 81 Veselí nad Lužnicí
IČ oznamovatele: 46680438
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Dotčené ptačí oblasti: Třeboňsko
Dotčené EVL: Cepská pískovna a okolí
Třeboňsko - střed
Text oznámení záměru: MZP110_oznameni.zip (28795 kB) - 03.01.2006 15:16:04
Informace o oznámení: MZP110_infOznam.rtf (58 kB) - 03.01.2006 08:24:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2006
Závěry zjišťovacího řízení: MZP110_zjistovaci.pdf (1209 kB) - 15.03.2006 09:47:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bosák Jaroslav Bc., RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP110_posudek.zip (31051 kB) - 12.07.2006 12:50:49
Informace o posudku: MZP110_infPosudek.pdf (410 kB) - 12.07.2006 12:50:49
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MZP110_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (656 kB) - 31.10.2007 11:56:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2006
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP110_zaveryStan.pdf (927 kB) - 20.09.2006 12:55:54
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýJindřichův HradecMěstský úřad Třeboň
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: