Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Macháček Milan RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
23877/ENV/06, 10645/ENV/11, 90668/ENV/15, MZP/2021/710/5861
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
6333/246/OPV/93
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: RNDr. Milan Macháček - EKOEX Jihlava
Zaměstnavatel - ulice: Holíkova 3834/71
Zaměstnavatel - mesto: Jihlava
Zaměstnavatel - PSČ: 586 01
Zaměstnavatel - telefon: 567 308 871, 603 891 284
Bydliště - ulice: Holíkova 3834/71
Bydliště - město: Jihlava 5
Bydliště - PSČ: 586 01
Bydliště - telefon: 603 891 284
Email: ekoex@post.cz
Poznámka: těžební záměry, vodohospodářské úpravy, liniové stavby, zásahy do krajiny, SEA a ÚP, záměry s vlivy na lokality NATURA 2000
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: Ano