Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK210
Název záměru: Těžba a úprava štěrkopísku na nevýhradním ložisku Střížovice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížStřížoviceStřížovice u Kvasic
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2007 07:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZAPA beton a.s.
IČ oznamovatele: 25137026
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK210_oznameni.doc (5256 kB) - 08.12.2006 12:45:10
Informace o oznámení: ZLK210_infOznam.doc (106 kB) - 08.12.2006 12:45:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK210_zjistovaci.doc (156 kB) - 16.01.2007 11:01:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK210_dokumentace.doc (12268 kB) - 04.04.2007 13:38:06
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK210_infDokumentace.pdf (34 kB) - 04.04.2007 13:38:06
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK210_posudek.zip (4934 kB) - 23.10.2007 08:16:59
Informace o posudku: ZLK210_infPosudek.pdf (34 kB) - 23.10.2007 08:16:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK210_inf1VP.pdf (31 kB) - 03.12.2007 10:09:48
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK210_zapis1VP.pdf (120 kB) - 03.12.2007 10:09:48
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2007
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK210_zaveryStan.pdf (364 kB) - 21.12.2007 07:45:47
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýOstrava-městoObvodní báňský úřad Ostrava
ZlínskýKroměřížObecní úřad Kvasice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: