Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Macháček Milan RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
69909/ENV/06-2396/630/06, 92226/ENV/11-3152/630/11, 2882/ENV/17-154/630/17; MZP/2022/630/76
Platnost do: 31.01.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ekoex Jihlava
Zaměstnavatel - ulice: Holíkova 3834/71
Zaměstnavatel - mesto: Jihlava
Zaměstnavatel - PSČ: 586 01
Zaměstnavatel - telefon: 603 891 284
Bydliště - ulice: Holíkova 3834/71
Bydliště - město: Jihlava
Bydliště - PSČ: 586 01
Bydliště - telefon: 603 891 284
Email: ekoex@post.cz
Poznámka: