Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK933
Název záměru: Odkanalizování a zásobování pitnou vodou lokality Zahrádky a Vysoký Svah – Pec pod Sněžkou
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §3 písm. a) odst. 2;§4 odst. 1 písm. f
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovPec pod SněžkouPec pod Sněžkou
Královéhradecký krajTrutnovPec pod SněžkouVelká Úpa I
Královéhradecký krajTrutnovČerný DůlČerný Důl
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.04.2019 13:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., Nábřeží Václava Havla 19, 541 51 Trutnov
IČ oznamovatele: 60108711
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 18.04.2019
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Dotčené ptačí oblasti: Krkonoše
Dotčené EVL: Krkonoše
Text oznámení záměru: HKK933_oznameni.zip (55134 kB) - 19.03.2019 09:09:30
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: HKK933_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (6638 kB) - 19.03.2019 09:09:30
Informace o oznámení: HKK933_infOznam.pdf (151 kB) - 19.03.2019 09:09:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2019
Datum nabytí právní moci: 31.05.2019
Závěry zjišťovacího řízení: HKK933_zjistovaci.pdf (355 kB) - 30.04.2019 13:18:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: zařazení podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů