Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP520
Název záměru: D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Veřejné projednání
Podlimitní: Ne
Zařazení: I/47
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBohnice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBřeziněves
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaDolní Chabry
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLysolaje
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaNebušice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaPřední Kopanina
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaSedlec
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaSuchdol
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaČimice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaĎáblice
Středočeský krajPraha-východZdibyZdiby
Středočeský krajPraha-západHoroměřiceHoroměřice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČO oznamovatele: 65993390
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2023 18:00
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plevová Ilona Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 04.10.2023
Text dokumentace: MZP520_dokumentace.pdf (26669 kB) - 28.08.2023 08:16:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy k dokumentaci EIA
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (2233118 kB) - 28.08.2023 08:33:36
Samostatně příloha A_technicko-analytické výkresy
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (215469 kB) - 28.08.2023 10:21:13
Samostatně příloha B1_Dopravní prognóza
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (72881 kB) - 28.08.2023 10:24:07
Samostatně příloha B2_Hluková studie
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (140395 kB) - 28.08.2023 10:26:54
Samostatně příloha B3_Rozptylová studie a opatření
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (161677 kB) - 28.08.2023 10:32:18
Samostatně příloha B4_Vlivy na veřejné zdraví_hluk
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (1370 kB) - 28.08.2023 10:33:15
Samostatně příloha B5_Vlivy na VZ_ovzdušízd
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (1479 kB) - 28.08.2023 10:34:19
Samostatně příloha B6_Biologické průzkumy a H67
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (57319 kB) - 28.08.2023 10:38:23
Samostatně příloha B7_Vyhodnocení N2000
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (10905 kB) - 28.08.2023 10:39:17
Samostatně příloha B8_Migrační studie
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (38368 kB) - 28.08.2023 10:40:28
Samostatně příloha B9_Dendrologický průzkum
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_11.pdf (10250 kB) - 28.08.2023 10:43:47
Samostatně příloha B10_Archeologická rešerše
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_12.pdf (4850 kB) - 28.08.2023 10:45:47
Samostatně příloha B11_Vlivy na krajinný ráz
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_13.pdf (9542 kB) - 28.08.2023 10:46:53
Samostatně příloha B12_ Vlivy na klima
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_14.pdf (3621 kB) - 28.08.2023 10:47:25
Samostatně příloha B13_Vyhodnocení dle RSV
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_15.pdf (5762 kB) - 28.08.2023 10:48:14
Samostatně příloha B14_Hydrogeologické posouzení
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_16.pdf (86358 kB) - 28.08.2023 10:50:45
Samostatně příloha B15_Vypořádání ze ZZŘ
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_17.pdf (509 kB) - 28.08.2023 10:51:58
Samostatně příloha B16_Vizualizace
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_18.pdf (44549 kB) - 28.08.2023 10:53:21
K samostatné příloze B3_RS a opatření (intenzity)
MZP520_prilohaDokumentaceDOC_19.pdf (18008 kB) - 28.08.2023 11:45:55
Informace o dokumentaci: MZP520_infDokumentace.pdf (240 kB) - 28.08.2023 08:17:07
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP520_inf1VP.pdf (228 kB) - 27.10.2023 18:00:25
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Informace k předcházejícímu zjišťovacímu řízení, které bylo vedeno ke každé části záměru zvlášť (stavba 518 a stavba 519), jsou uvedeny pod kódy záměrů MZP486, resp. MZP488.