Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Plevová Ilona Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
29554/ENV/15, MZP/2020/710/3480
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
109468/ENV/10
Platnost do: 19.01.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Pragoprojekt, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Na Ryšánce 1668/16
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4
Zaměstnavatel - PSČ: 147 00
Zaměstnavatel - telefon: 378 771 132
Bydliště - ulice:
Bydliště - město: Plzeň
Bydliště - PSČ:
Bydliště - telefon:
Email: ilona.plevova@pragoprojekt.cz
Poznámka: vodní hospodářství, dopravní zařízení, stavby silnic, liniové stavby
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: