Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1929
Název záměru: Rozšíření skladového areálu PTÁČEK - správa, a.s., Vejprnice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severVejprniceVejprnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.04.2020 11:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PTÁČEK - správa, a.s., Houškova 1198/4, 624 00 Brno - Komín
IČ oznamovatele: 27749231
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 03.04.2020
Zpracovatel oznámení: Plevová Ilona Ing.
Text oznámení záměru: PLK1929_oznameni.pdf (7626 kB) - 04.03.2020 09:46:15
Informace o oznámení: PLK1929_infOznam.pdf (521 kB) - 04.03.2020 09:46:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2020
Datum nabytí právní moci: 26.05.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1929_zjistovaci.zip (2831 kB) - 23.04.2020 11:06:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1929_infZjistovaci.pdf (378 kB) - 23.04.2020 11:06:05
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-severMěstský úřad Nýřany
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: